ข่าวและประกาศ

 
 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก
เรียนอาจารย์ เรื่องขอย้ายรายวิชาที่อยู่ในภาคเรียนที่ 2/2559 ไปอยู่ในกลุ่มรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2259
โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Friday, 5 August 2016, 10:52AM
 
  • เพื่อให้การจัดการรายวิชาสะดวก และง่ายต่อการเข้าใช้งานของนิสิต นักศึกษา Admin จึงขออนุญาตท่านอาจารย์แต่ละคณะ ที่มีรายวิชาอยู่ในภาคเรียนที่ 2/2559 ย้ายไปรวมกันกับรายวิชาในภาคเรียนที่ 1/2259  ดังนั้นท่านอาจารย์สามารถเข้าไปจัดการ เนื้อหารายวิชาของท่านได้ในภาคเรียนที่ 1/2259 และขออนุญาติปิดภาคเรียนที่ 2/2559 ไว้ก่อน  โดยทาง Admin จะขอทำการเปิดรายวิชาตามภาคเรียนที่มีการเรียนจริง
  • อาจารย์ท่านใดต้องการรายวิชาเพิ่มรายวิชา ก่อนจะถึงภาคเรียนที่ 2/559 สามารถแจ้งรายละเอียดได้ที่ เบอร์ภายใน 1722, 1723 ต่อ 109 ติดต่อ k.เดชอาคม หรือที่ อีเมล์ computerbsru@gmail.com


    จึงแจ้งมาให้ทุกท่านเพื่อทราบ
    ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที
    สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
    5/8/2559