ข่าวและประกาศ

 
 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก
- ขณะนี้ทางผู้ดูแลระบบ BSRU e-learning ได้เปิดใช้งานระบบ คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Friday, 19 August 2016, 4:11PM
 

คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ท่านใดสนใจจะดำเนินการจัดทำบทเรียนออนไลน์ในหน่วยงานของท่าน  ติดต่อได้ที่ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทรศัพท์ภายใน : 1722 ต่อ 109