ข่าวและประกาศ

 
 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก
- แจ้งนิสิต นักศึกษาที่ต้องการเข้าใช้งานระบบอีเลิร์นนิง มบส. (http://elearning.bsru.ac.th)
โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Friday, 6 January 2017, 9:21AM
 

    เนื่องจาก มีนิสิต นักศึกษาบางท่านเข้าใช้งาน ระบบอีเลิร์นนิง มบส. (http://elearning.bsru.ac.th) ไม่ได้ จึงขอความกรุณาปฏิบัติดังนี้
1. นิสิต นักศึกษา (รหัส 59........) ที่ยังไม่เคยเข้าใช้งาน ระบบอีเลิร์นนิง มบส. (http://elearning.bsru.ac.th) สามารถเข้าใช้งานได้เลยได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกในระบบ
โดยสามารถ Username & Password เข้าใช้งานระบบอีเลิร์นนิง ดังนี้
               Username : รหัสนักศึกษา
                Password : วัน/เดือน/ปีเกิด
    *กรณีเข้าใช้งานไม่ได้* ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ (k.เดชอาคม)  สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 ชั้น 8

2.  นิสิต นักศึกษาบางท่านที่เคยเข้าใช้งาน ระบบอีเลิร์นนิง มบส.  (http://elearning.bsru.ac.th) นานแล้วแต่ลืม รหัสผ่านในการเข้าใช้งาน ให้กรอกรายละเอียด คลิกที่นี่  เมื่อผู้ดูแลระบบได้รับข้อมูลจากท่าน จะทำการรีเซ็ตรหัสผ่าน พร้อมตอบกลับอีเมล์ไปยังท่านเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ 

3. นิสิต นักศึกษาที่เคยเข้าใช้งาน ระบบอีเลิร์นนิง มบส. (http://elearning.bsru.ac.th) แต่ลืมรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน ห้ามสมัครใหม่เด็ดขาด ให้กรอกรายละเอียด คลิกที่นี่

URL

*หมายเหตุ*  
-  สมัครสมาชิกครั้งเดียว สามารถเข้าใช้งานได้ตลอด 
-  ไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกใหม่หลาย ๆ ครั้ง เนื่องจากผู้ดูแลระบบจะไม่ทราบว่าท่านใช้งาน User ไหน และยากต่อการบริหารจัดการข้อมูลใน Database