ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
- แจ้งนิสิต นักศึกษาที่ต้องการเข้าใช้งานระบบอีเลิร์นนิง มบส. (http://elearning.bsru.ac.th) รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก ผู้ดูแลระบบ สมาชิก 0 ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
Fri, 6Jan 2017, 9:21 AM
- ขณะนี้ทางผู้ดูแลระบบ BSRU e-learning ได้เปิดใช้งานระบบ คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก ผู้ดูแลระบบ สมาชิก 0 ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
Fri, 19Aug 2016, 4:11 PM
เรียนอาจารย์ เรื่องขอย้ายรายวิชาที่อยู่ในภาคเรียนที่ 2/2559 ไปอยู่ในกลุ่มรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2259 รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก ผู้ดูแลระบบ สมาชิก 0 ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
Fri, 5Aug 2016, 10:52 AM