วิธีการสมัครสมาชิกสำหรับอาจารย์ที่จะทำการขอเปิดรายวิชาใหม่ในระบบ e-learning BSRU

สำนักคอมพิวเตอร์ขอแจ้งรายละเอียด  เบื้องต้น ดังนี้

    1.  อาจารย์ท่านใดที่ยังไม่มี Username&Password  เข้าใช้งานระบบ elearning.bsru.ac.th

    2.  อาจารย์ท่านใดที่ต้องการขอเปิดรายวิชาที่จะทำการสอนให้นิสิต  นักศึกษา เข้ามาเรียนในวิชาของตัวเอง

        * ทั้ง 2 กรณี * ให้กรอกรายละเอียดตามนี้  https://goo.gl/forms/54zRZf4SQ61IxtJC3

    3.  เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม submit เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

    4.  เจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์รับรายละเอียดจากที่อาจารย์ ลงทะเบียนมาในระบบ http://elearning.bsru.ac.th/
         โดยเจ้าหน้าที่จะทำการ สร้างรายวิชาที่อาจารย์ขอเปิดรายวิชา และ Username&Password  พร้อมกับส่ง 
          Username&Password ไปยังอีเมล์ของอาจารย์ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เพื่อทำการยืนยันอีกครั้ง

    5.  รายละเอียดและวิธีการแก้ไข ปรับปรุงในส่วนของรายวิชาสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ http://elearning.bsru.ac.th/
    6.  กรณีพบปัญหาจะมี (facebook) elearning-BSRU  สามารถเข้าไปแชร์หรือแสดงความคิดเห็นได้ตลอด

แก้ไขครั้งสุดท้าย: Friday, 19 August 2016, 4:07PM