ติดต่อผู้ดูแลระบบ

 ติดต่อผู้ดูแลระบบ BSRuU e-learning
       
         สำนักคอมพิวเตอร์  อาคาร 10  ชั้น 8  
         เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 02-473700 ต่อ 1722 กด 109
         อีเมล์          : computerbsru@gmail.com
         ติดต่อ         : นายเดชอาคม  คดเกี้ยว

แก้ไขครั้งสุดท้าย: Friday, 20 January 2017, 10:42AM